Kodukord

 1. Mängumaad rentiv täiskasvanu kinnitab, et on tutvunud ja nõustunud mängumaa kodukorraga ja ronila kasutamise korraga.
 2. Rentija vastutab kogu ürituse vältel laste turvalisuse, järelevalve ning renditud ruumide ja nende sisustuse heakorra eest.
 3. Ettevalmistusi saab tulla tegema 15 minutit varem, ruumid palume vabastada broneeritud aja lõppedes.
 4. Palume välisjalatsid jalast võtta enne mängualale minemist! Soovitame kaasa võtta vahetusjalanõud.
 5. Mängumaa ei vastuta külastajate riiete, isiklike asjade ega mängumaa reeglite rikkumisest tingitud õnnetuste eest.
 6. Mängumaa ruumides ei tohi suitsetada, tarvitada alkoholi ega narkootilisi aineid, on keelatud viibida alkoholi-ja narkojoobes.
 7. Mängutoas hoitakse puhtust ja korda:– söögi-joogi, kommi, nätsuga on mängualale minek keelatud;– söö ja joo selleks ettenähtud kohas laua taga.
 8. Ruumi rentinud täiskasvanu vastutab tuleohutuse eest. (tordivulkaan on keelatud, tordiküünlad on omal vastutusel)
 9. Kui mõni atraktsioon määrdub või puruneb, on lapsega kaasasoleva täiskasvanu ülesandeks sellest mängutoa töötajat teavitada.
 10. Mängutoas käitutakse heatahtlikult ja sõbralikult ning arvestatakse ka endast väiksemate mängijatega.
 11. Batuudi peal ei tohi korraga olla rohkem kui 1 laps!
 12. Jalanõud ja teised kõvad, teravad esemed, mis võivad tekitada vigastusi, tuleb eemaldada enne batuudile minemist! Klient vastutab reeglite mittetäitmisest tekkinud kahjude eest materiaalselt!
 13. Ära turni ronila välipiiretel ega kohtades, mis pole selleks ette nähtud.
 14. Kogemata kaasa viidud mängumaa esemed palume esimesel võimalusel tagasi tuua.
 15. Peo lõppedes palume ruumid üle anda elementaarses korras st. mänguvahendid peavad olema selleks ettenähtud kohas, kasutatud mängumaa nõud pestuna köögis. Palume asetada prügi selleks ettenähtud prügikasti.
 16. Tahtliku kahju tekitamise korral võidakse kahjutasu nõuda kogu kahjusumma ulatuses.
 17. Peo ajal saab (küsimuste tekkimise korral) ühendust võtta telefonil +37253004842, +37256914558 (vene keeles)